نظر شما را به نکات زیر جلب می کنیم:

  • وزن کالا بصورت خالص محاسبه می گردد و هزینه اضافه بسته بندی آن بر عهده چوبین آرت می باشد.
  • نشانی پستی خود را با دقت وارد کنید، زیرا هزینه ارسال مجدد بر عهده خریدار می باشد.
  • چنانچه مرسوله در بین راه آسیب دید، خسارت آن بر عهده اداره پست می باشد.
  • قبل از ارسال مرسوله از آن عکس گرفته شده و برای شما ارسال می گردد.